Facebook Group: 223818501789
JESKYNĚ PROPASŤOVITÁ (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Tisk
Jeskyně Propasťovitá - Všeobecné
Neděle, 28 Únor 2010 06:36

K322 27 11 J00001      D 25 m, Dn cca 20 m.

Největší jeskyně Stolové hory. Propasťovitá jeskyně v polovině v. stěny lomu v jv. části Stolové hory vznikla na výrazné tektonické poruše V-Z. Nízká chodba vchodu klesá pod 30° do hl. cca 5 m, kde se otvírá vertikální puklina vysoká až 10 m. Dno pukliny vyplňuje suť a spraš. 15 m od vchodu jsou ve dně pukliny propasti, které bývaly údajně až několik desítek metrů hluboké. Nyní jsou po několika metrech zavaleny.

STOLOVÁ (Tabulová) HORA (K322-27-11)

Stolová hora (458m n. m.)je bradlem jurských vápenců jz. od obce Klentnice. Antiklinála, která je vytváří, je silně porušena příčnou zlomovou tektonikou. Vrch je zarovnán a ve svazích se nalézají drobné krasové tvary. Ve v. stěně Stolové hory byly v letech 1976-1984 objeveny čtyři jeskyně. K. ú. Klentnice, NPR Tabulová, Růžoý vrch a Kočičí kámen, CHKO Pálava. Evidovány jsou 4 jeskyně.

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2013 21:02
 

Přihlášení