Facebook Group: 223818501789
JESKYNĚ POD HRADEM (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Tisk
Jeskyně Pod hradem - Všeobecné
Neděle, 28 Únor 2010 06:38

K322 27 11 J00003        D 9 m.

V příkopu pod Sirotčím hrádkem je puklina jz. směru, která po 7 m ústí do trojúhelníkové sínky, jejíž z. stěnu tvoří spraš. Ze síňky vychází 2 m dlouhá chodbička do oválné dutiny, uměle vyhloubené ve spraších a hlínách.

Sirotčí hrádek:

  

Zřícenina středověkého hraničního hradu z poloviny 13. století. Za třicetileté války jej dobyli Švédové a zůstaly z něj ruiny. Zbylé části stojí na dvou strmých skalách, nejvýraznější je torzo hradního paláce.

Hrad nechal vystavět v polovině 13. století švábský rod Wehingenů, respektive jejich odnož, kterou založil rytíř Siegfried Sirotek. Po vymření rodu Wehingenů se hrad roku 1305 dostal do držení krále Václava III., který byl o rok později zavražděn. Poté se dostal do rukou Liechtensteinů.

Pozůstatek paláce se třemi okenními otvory

V roce 1575 byl převeden do rukou Dietrichsteinů, přičemž tehdy už byl pravděpodobně zpustlý. I když se urbář z roku 1560 o Sirotčím hradě nezmiňuje, v roce 1590 jej výslovně označuje jako pustý

Pověst- Se sirotčím hrádkem se váže i pověst o rytíři Čičosovi, který patřil k řádu temlářů. Na hradě působil jako kastelán. Když se mu měl narodit syn, přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu. Kvůli narození syna však Čičos odmítl. Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus („sirotek“). Po narození dítěte dal komtur popravit Čičose za zradu řádu a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdově po Čišosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka - starce, kterému se kdysi podařilo uniknou komturovu hněvu. Když mu stařec převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel a od té doby má po nocích jezdit na koni z hrádku na Turold.

Mapa jeskyně Pod hradem:

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2013 21:01
 

Přihlášení