Facebook Group: 223818501789
JESKYNĚ SPRAŠOVÁ (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Tisk
Jeskyně Sprašová - Všeobecné
Neděle, 28 Únor 2010 06:52

Sprašová- Netopíří   cca 230 m n. m. 

P322 78 10 J00001

D 70 m, H 8 m.

Sufózní systém komínů, kanálů a síní ve sprašovém komplexu.

Vstupní propasťovitá studna s ústím 5,5x3 m je hluboká cca 5 m. Nad hlinitým sifonem jejího dna jsou ve stěnách slepé trativody. Průkopem jednoho z nich bylo otevřeno pokračování: klesající těsné, rourovité a puklinové chodby vedou do stropu Kořenového dómu (ze stropu zde visí až 3 m dlouhé kořeny). Dóm má rozměry cca 8 x 6 x 7 m a je největší prostorou jeskyně. Jjz směrem z něj vyczhází 2 m široká a cca 4 m dlouhá chodba Galerie, s. směrem cca 15 m dlouhá a 3.5-1.5 m široká Řícená chodba, která klesá až na úroveň-17,6 m. Druhá větev jeskyně, mírně meandrující plazivka Písečná chodba (D 10-15 m, Š 0,7-0,8m, V 0,4-0,5m) vychází z úrovně 19 m pod povrchem. V jeskyni se nachází také menší sufózní trubice a kanály. Jeskyně je periodicky zaplavována při přívalových deštích vstupní studnou, plnící funkci ponoru.

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2013 20:59
 

Přihlášení