Facebook Group: 223818501789
Základní organizace SSS

Odkazy na skupinové weby v rámci SSS

Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1   Link   Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Má okolo 800 členov, ktorí pôsobia v 45 jaskyniarskych skupinách a kluboch na celom Slovensku. Ich hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy.
1064
2   Link   Jaskyniarska skupina Aragonit
1907
3   Link   Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
1111
4   Link   Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy je jednou z organizačných zložiek Slovenskej speleologickej spoločnosti, odborného občianskeho združenia záujemcov o kras a speleológiu. Jaskyniarsky klub má právnu subjektivitu (IČO 34059849), sídlo v Považskej Bystrici, Stred 66/61 a má vyše 40 členov – dobrovoľných jaskyniarov. Predsedom (štatutárnym zástupcom) klubu je Mgr. Bohuslav Kortman. Hlavnou náplňou činnosti klubu je poznávanie, objavovanie, registrovanie, dokumentovanie a ochrana krasových javov, predovšetkým jaskýň v oblasti Strážovských a Súľovských vrchov. V týchto krasových územiach členovia klubu vykonávajú praktický speleologický prieskum a výskum, v rámci výkonu speleologickej strážnej služby zabezpečujú ochranu a starostlivosť o jaskyne a venujú sa aj environmentálnej výchove a vzdelávaniu verejnosti. Pritom spolupracujú s inými jaskyniarskymi klubmi na Slovensku, so Správou slovenských jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši, so Strediskom environmentálnej výchovy Poniklec v Považskej Bystrici a s ďalšími organizáciami a záujemcami. Počas svojho pôsobenia od r. 1999 objavili a zdokumentovali mnohé jaskyne najmä v Strážovských a Súľovských vrchoch, okrem iných aj v súčasnosti najväčšiu jaskyňu Strážovských vrchov – Četníkovu svadbu na Strážove. Túto jaskyňu, ako aj Jánošíkovu jaskyňu, Strážovskú priepasť, Priepasť medzi Kačkami (Kortmanku), Otcovu jaskyňu a Pružinskú Dúpnu jaskyňu uzavreli, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu a zabránilo sa aj prípadným úrazom návštevníkov.
1009
5   Link   Jaskyniarsky klub Varín
Jaskyniarsky klub Varín vznikol v roku 2001. Jeho zakladajúci členovia boli predtým členmi SK Malá Fatra. Klub pôsobí na území Malej Fatry. V spolupráci s ostatnými klubmi sa venuje aj prieskumu ďalších krasových oblastí Slovenska. JK Varín má 11 členov, z toho 6 členov SSS.

Jaskyniarsky klub sa venuje hlavne prieskumu Vrátňanského krasu.
Vrátna dolina, Kúrska dolina, Belská dolina, dolina Hoskora, okolie Stratenca, okolie Suchého, okolie Prostej, okolie Malého Kriváňa.

Kras Osnice - v týchto oblastiach: okolie Kačova, Vapenice, povodie Zázrivky. Iné lokality: V spolupráci so susednými klubmi vykonávame prieskum v týchto oblastiach: Kraľoviansky kras, oblasť Rozsutca, Hoblíka, Kamennej Poruby, Dubnej skaly

Varínsky minikras : Zaujímavá vápencová lokalita v blízkosti Varína.
1047
6   Link   Oblastná skupina Plavecké Podhradie
933
7   Link   Oblastná skupina Rimavská Sobota
Predmetom činnosti skupiny je vyhľadávanie, prieskum a odkrývanie jaskýň, ale aj ich mapové, písomné a fotografické zdokumentovanie, ktoré je najprácnejšou a najnezáživnejšou, avšak mimoriadne potrebnou prácou (bez vieru hodných dokumentov sú aj najlepšie objavy stratené). Povinnosťou každého jaskyniara je aj chrániť jaskyne pred nesvedomitými návštevníkmi, najmä uzatváraním vchodov a pravidelnou kontrolnou činnosťou.

Stredobodom záujmu jaskyniarov z Rimavskej Soboty sú predovšetkým krasové i nekrasové podzemné priestory v regióne Gemera a Novohradu, avšak mimo územia Muránskej planiny a Slovenského krasu, kde pôsobia tisovský, muránsky, rožňavský a plešivský kolegovia. Spolupráca so susednými i vzdialenejšími skupinami je dobrá, časté sú vzájomné návštevy a pomoc pri náročnejších speleologických akciách. Najviac úsilia bolo za posledných 30 rokov venovaných jaskyniam Drienčanského krasu, ktorý je speleologicky, ale aj prírodovedecky najhodnotnejšou oblasťou medzi Slovenským a Muránskym krasom.
990
8   Link   Oblastná skupina Ružomberok
Máloktorá krajina sveta sa môže vzhľadom na svoju malú rozlohu pochváliť toľkými prírodnými krásami a zaujímavosťami ako Slovensko. V pomere krasových javov ku rozlohe krajiny sa radí na popredné miesta vo svete. Málokto vie, že na Slovensku je zameraných viac ako 5 100 jaskýň rozprestierajúcich sa na krasovom území s celkovou rozlohou väčšou ako 2 700 km2.

Oblastná speleologická skupina Ružomberok je občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Klub pôsobí od roku 1964 na území Veľkej Fatry, Nízkych Tatier (severozápadná časť), Chočských vrchov a Šípskej Fatry.
1035
9   Link   OS Čachtice
1100
10   Link   OS Veľká Fatra
916
11   Link   Speleo Bratislava
Jaskyniarska skupina Speleo Bratislava je jednou zo 45 jaskyniarskych skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) a pôsobí na území Malých Karpát (Borinský kras, Cajlanský kras, kras Devínskych Karpát), Vysokých a Belianskych Tatier.
888
12   Link   Speleoclub Chočské vrchy
946
13   Link   Speleoklub Banská Bystrica
1463
14   Link   Speleoklub Malá Fatra
853
15   Link   Speleoklub Nicolaus
850
16   Link   Speleoklub Rokoš
922
17   Link   Speleoklub Šariš
1093
18   Link   Speleologický klub Slovenský raj
1159
19   Link   Žilinský jaskyniarsky klub
922

Přihlášení